LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Đầu Tư Nhãn Hiệu

1.Mục tiêu hoạt động   Bằng nguồn lực tài chính của công ty, tổ chức đầu tư và quản lý các thương hiệu mới đang hoạt động, phần nào đã có ...

XEM
2527

Truyền thông - Số hóa

Truyền thông kỹ thuật số: Ngày nay, trong thời đại toàn cầu hóa và sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, ngành truyền thông ...

XEM
2025

Kênh Bán Lẻ

ĐẦU TƯ KÊNH BÁN LẺ   Mục tiêu hoạt động   Tái lập việc cung cấp các sản phẩm nhắm vào lĩnh vực thời trang và dịch vụ ăn uống theo hệ ...

XEM
2516
Hide Main content block