Công ty CP Đầu tư Nhãn Hiệu Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi Kế toán trưởng

Chi tiết về nghị quyết công bố, xin mời xem file đính kèm ....

 

Trân trọng./.