Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt công bố báo cáo thường niên 2016, chi tiết ...