Ngày 11/10/2017 Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp Giấy Chứng nhận thành lập Chi nhánh Công ty tại Gò Vấp, với ngành nghề chính là chế biến cà phê và kho chứa hàng hóa. 

 

Ngành chính:  

 - Kho chứa hàng hóa

 - Xưởng chế biến cà phê

 - ....

 

Chi tiết .....