ĐẦU TƯ KÊNH BÁN LẺ


Mục tiêu hoạt động

Tái lập việc cung cấp các sản phẩm nhắm vào lĩnh vực thời trang và dịch vụ ăn uống theo hệ thống chuỗi.


Đối tượng nhắm đến

 

Những người trẻ độ tuổi từ 20 tuổi đến 35 tuổi.

Có lối sống năng động.

Là những người trự tiếp ra quyết định mua hàng.