Công ty CP Đầu tư Nhãn Hiệu Việt công bố ngày giao dịch đầu tiên Cổ phiếu ABR

 

Ngày 12/06/2018, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt (ABR)

 

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt

 

  Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

 

  Mã Chứng khoán: ABR

 

  Mệnh giá: 10.000 đồng/ Cp

 

  Số lượng chứng khoán: 3.000.000 cp

 

  Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: 10.500 đồng/cp

 

  Ngày giao dịch đầu tiên: 12/06/2018

 

Chi tiết theo file đính kèm ....