Ngày 12/10/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:
- Tên công ty: CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt
- Địa chỉ: 247B Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.62928618 Fax: 08.62928618
- Website: www.vbinvest.com.vn
- Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312080709, đăng ký lần đầu ngày 10/12/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 23/10/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp với vốn điều lệ là 30 tỷ đồng.

 

Toàn văn bản, download tại đây