LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Đầu Tư Nhãn Hiệu

1.Mục tiêu hoạt động   Bằng nguồn lực tài chính của công ty, tổ chức đầu tư và quản lý các thương hiệu mới đang hoạt động, phần nào đã có ...

XEM
220

Truyền thông - số hoá

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRUYỀN THÔNG SỐ HOÁ   Mục tiêu hoạt động   Xây dựng mạng lưới truyền thông cao cấp mới với sự kết hợp ứng dụng công ...

XEM
192

Kênh Bán Lẻ

ĐẦU TƯ KÊNH BÁN LẺ   Mục tiêu hoạt động   Tái lập việc cung cấp các sản phẩm nhắm vào lĩnh vực thời trang và dịch vụ ăn uống theo hệ ...

XEM
175
Hide Main content block