CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

 

  Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt công bố việc thay đổi GCN đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 10.

 

Vui lòng xem chi tiết tại đây...

 

 

Trân trọng./.