Công bố thông tin việc thay đổi số điện thoại và số fax

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt trân trọng công bố việc thay đổi số điện thoại và số fax Công ty.

 

 

Vui lòng xem chi tiết tại đây...

 

 

Trân trọng./.