Công ty CP Đầu tư Nhãn hiệu Việt công bố Nghị quyết về việc thoái vốn khỏi Công ty TNHH Đầu tư Kênh bán lẻ 247

 

Ngày 04/12/2018 Hội đồng quản trị Công ty quyết định thoái vốn khỏi Công ty TNHH Đầu tư kênh bán lẻ 247

 

Vui lòng xem chi tiết tại đây...

 

Trân trọng./.