Công bố thông tin ký hợp đồng đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2018

Công ty CP Đầu tư Nhãn hiệu Việt công bố thông tin ký hợp đồng đơn vị kiểm toán năm 2018

Ngày 27/11/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt đã ký hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyên môn với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

 

Vui lòng xem chi tiết tại đây...

 

Trân trọng./.