Đính chính một số sai sót trong báo cáo tài chính kiểm toán 2016

Công ty CP Đầu tư Việt xin đính chính một số lỗi câu chữ, đánh máy trên thuyết minh báo cáo tài chính 2016. 

 

Để đảm bảo thông tin công bố chính xác, nay Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt đăng tải Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 (bản đã chỉnh sửa).

 

Vui lòng xem chi tiết tại đây...

 

Trân trọng./.