CBTT về Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc cơ cấu lại ESMICO

Công ty CP Đầu tư Nhãn hiệu Việt công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty thống nhất việc cơ cấu lại Công ty TNHH Đầu tư Truyền thông Đông Sài Gòn - ESMICO.

 

Vui lòng xem chi tiết tại đây...

 

Trân trọng./.