05_TB-HĐQT Về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán

Thông báo số: 05/TB-HĐQT Về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán

Để chuẩn bị cho việc đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việttại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông thời gian chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký như sau:

xem chi tiết .......