Ngày 10/06/2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt có nhận được công bố thông tin giao dịch của các cổ đông gửi đến công bố, Công ty tiến hành công bố thông tin theo quy định tại thông tư 155

 

Chi tiết các bản công bố xin vui lòng xem tại đây: 

 

Báo cáo trở thành cổ đông lớn

 

Báo cáo thay đổi 1%

 

Báo cáo không còn là cổ đông lớn của công ty

 

Trân trọng ./.