Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt trân trọng công bố những nội dung được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 23/07/2019.

 

Xem chi tiết tại đây...

 

Trân trọng./.