Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

 Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường ngày 23/07/2019

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 23/07/2019 với chi tiết như sau:

 

  • Thời gian: 14h00, thứ Ba ngày 23/07/2019
  • Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà CR3-05A, 109 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
  • Chương trình Đại hội: xem chi tiết tại đây
  • Tài liệu Đại hội: xem chi tiết tại đây
  •  

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt trân trọng kính mời!