Theo Vietstock - 2 giờ trước


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt, trân trọng thông báo và công bố bổ sung tờ tài liệu trình Đại hội cho Quý vị cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 . Cụ thể như sau:
 
Bổ sung tờ trình: 


  1. Tờ trình Giao dịch với người nội bộ  

  2. Tờ trình thoái vốn tại Công ty TNHH Công nghiệp May và Giày da Phước Bình

 

Tài liệu đính kèm xin mời xem tại đây ....

 

Trân trọng kính trình./.