Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thoái vốn khỏi Công ty TNHH Công nghiệp May và Giày Da Phước Bình

Công ty CP Đầu tư Nhãn Hiệu Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thoái vốn khỏi Công ty TNHH Công nghiệp May và Giày da Phước Bình

 

Chi tiết về nghị quyết công bố, xin mời xem file đính kèm ....

 

Trân trọng./.