Công bố việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Công ty CP Đầu tư Nhãn Hiệu Việt công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

 

Vui lòng xem chi tiết tại đây...

 

Trân trọng./.