Thông báo mời họp đại hội cổ đông kèm tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt, trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Cụ thể như sau:
 
  1. Thời gian: 08h30’, ngày 26 tháng 5 năm 2019  

  2. Địa điểm: Tại Tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt. Địa chỉ: 247B Huỳnh Văn Bánh, P.12, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

  3. Thành phần tham dự: Toàn thể các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22 tháng 04 năm 2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

  4. Nội dung Đại hội:

Đính kèm thư mời: xem chi tiết tại đây 

Tài liệu đại hội: xem chi tiết tại đây

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt trân trọng thông báo!