Báo cáo tài chính CTCP Nhãn Hiệu Việt hợp nhất năm 2016

Công ty CP Đầu tư Nhãn Hiệu Việt công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán của Công ty.

 

Vui lòng xem chi tiết tại đây...

 

Trân trọng./.