Công bố thông tin ký hợp đồng đơn vị kiểm toán 2016

Công ty CP Đầu tư Nhãn hiệu Việt công bố thông tin ký hợp đồng đơn vị kiểm toán 2016 của Công ty.

 

Ngày 15/12/2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt đã ký hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyên môn với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

 

Vui lòng xem chi tiết tại đây...

 

Trân trọng./.