Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt, trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Vui lòng xem chi tiết tại đây...