Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt, trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Cụ thể như sau:

 

  1. Thời gian: 09h00’, ngày 31 tháng 5 năm 2018  

  2. Địa điểm: Tại Tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt. Địa chỉ: 247B Huỳnh Văn Bánh, P.12, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

  3. Thành phần tham dự: Toàn thể các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19 tháng 04 năm 2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

  4. Nội dung Đại hội:

  

Đính kèm thư mời: xem chi tiết tại đây

 

  

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt trân trọng thông báo!