Công ty Đầu tư Nhãn hiệu Việt trân trọng công bố về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán giữa công ty và Công ty TNHH Kiểm toán và Đầu tư Chuẩn Việt 2019.

 

Vui lòng xem chi tiết tại đây...

 

Trân trọng ./.