Công ty CP Đầu tư Nhãn hiệu Việt trân trọng công bố về Nội dung được thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 30/12/2019:

- Thông qua việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh Gia Lai

- Thông qua Kế hoạch Kinh doanh 2020.

Vui lòng xem chi tiết tại đây.


Trân trọng ./.