Công ty CP Đầu tư Nhãn hiệu Việt xin trân trọng công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt lần thứ 2.

 

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

 

Trân trọng ./.