Công ty CP Đầu tư Nhãn hiệu Việt xin trân trọng công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty - Bà Hoàng Như Quỳnh: Thành viên HĐQT và Thư giải trình việc nộp báo cáo trễ so với quy định của pháp luật.

 

Vui lòng xem chi tiết tại đây...

 

Trân trọng ./.