Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt xin trân trọng công bố những nội dung được thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 13/03/2020.

 

Vui lòng xem chi tiết tại đây...

 

Trân trọng ./.