Công ty Đầu tư Nhãn hiệu Việt xin trân trọng Công bố Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, bao gồm:

1. Báo cáo tài chính năm 2019 (riêng)

2. Báo cáo tài chính năm 2019 (hợp nhất)

3. Và các tài liệu kèm theo

Vui lòng xem tại đây.

 

Trân trọng ./.