Công ty CP Đầu tư Nhãn hiệu Việt xin trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị liên quan đến nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2020

 

Vui lòng xem tại đây...

 

Trân trọng ./.