Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt xin trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Theo đó:

Thời gian dự kiến tổ chức: 14h00 ngày 29/04/2020

Thời gian thay đổi: 14h00 ngày 19/05/2020

 

Vui lòng xem chi tiết tại đây...

 

Trân trọng ./.