Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt xin kính gửi đến Quý Cổ đông Nghị quyết của HĐQT v/v cập nhật Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (tại đây)

 

Chi tiết toàn bộ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại đây

 

Trân trọng,