Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt xin trân trọng công bố Công văn chấp thuận của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đối với việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

 

Vui lòng xem chi tiết tại đây.

 

Trân trọng,