Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt trân trọng công bố những nội dung được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 19/05/2020.

 

Xem chi tiết tại đây...

 

Trân trọng./.