Công ty CP Đầu tư Nhãn hiệu Việt xin trân trọng công bố Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 04 tháng 06 năm 2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư, nội dung như sau:

1. Ngày thay đổi: 04/06/2020

2. Nội dung thay đổi: Thay đổi ngành nghề kinh doanh được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

 

Vui lòng xem chi tiết tại đây...

 

Trân trọng ./.