CÔng ty CP Đầu tư Nhãn hiệu Việt xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 của Công ty.

 

Vui lòng tham khảo tại đây.

 

Trân trọng ./.