Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chi tiết như sau:

  • Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến: Phiếu lấy ý kiến xin gửi về Thư ký HĐQT để tổng hợp chậm nhất ngày 05/07/2021 bằng hình thức gửi thư chuyển phát/ fax/ email theo địa chỉ như sau:
  • - Nơi nhận: Thư ký HĐQT, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt (ABR)
  • - Địa chỉ: CR3 – 16G, Lầu 2, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • - Điện thoại: (84-28) 5413 8366            Fax: (84-28) 5413 8370
  • Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: xem chi tiết tại đây

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt trân trọng thông báo!

Vui lòng xem CBTT tại đây