Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt trân trọng thông báo thông tin về việc niêm yết cổ phiếu Công ty, chi tiết như sau:

  • Bản cáo bạch và Phụ lục Bản cáo bạch: xem chi tiết tại đây

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt trân trọng thông báo!

Vui lòng xem CBTT tại đây