1.Mục tiêu hoạt động

 

Bằng nguồn lực tài chính của công ty, tổ chức đầu tư và quản lý các thương hiệu mới đang hoạt động, phần nào đã có được vị thế trên thị trường. Từ đó, đẩy nhanh tốc độ phát triển và hiệu quả của chiến lược thị trường của công ty.
 
2.Đối tượng nhắm đến

 

Những thương hiệu mới sáng lập có tiềm lực về tài chính vẫn còn thấp nhưng nếu biết tận dụng tốt những lợi thế của mình thì vẫn có thể dễ dàng đạt được hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.


Do đó đối tượng nhắm đến trong chiến lược đầu tư này là những thương hiệu mới, phần nào đã có vị thế trên thị trường, có tốc độ tăng trưởng nhanh; từ đó góp phần vào việc thu hồi vốn nhanh và đạt được lợi nhuận.  
Lĩnh vực tập trung: thời trang, dịch vụ ăn uống, dịch vụ giải trí,... Với phân khúc khách hàng trẻ tuổi.

 

3.Thương hiệu hiện có

 

Lĩnh vực truyền thông số: D+ Media.
Lĩnh vực kinh doanh thời trang: Journey Men Style, Umen.
Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống: DaLat Union Coffee.

 

4.Kế hoạch phát triển trong 5 năm

 

Năm 2015-2016: đầu tư, quản lý và xây dựng kết cấu thương hiệu vững chắc cho 3 thương hiệu trên thị trường tại Khu vực phía Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
Năm 2016-2020: vừa tăng cường, ổn định vị thế và mở rộng thị trường của các thương hiệu. Và đồng thời, đầu tư vào các nhãn hiệu tiềm năng mới nổi khác để tái cấu trúc theo định hướng chiến lược của VietBrand.