Truyền thông kỹ thuật số:

Ngày nay, trong thời đại toàn cầu hóa và sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, ngành truyền thông kỹ thuật số đang là ngành công nghệ chủ lực và đem lại lợi ích cao cho toàn xã hội. Trong những năm gần đây, tỷ lệ người Việt Nam tiếp cận dịch vụ internet, các phương tiện truyền thông kỹ thuật số và các ứng dụng công nghệ tăng trưởng vô cùng ấn tượng.

 

 

Nhận thức được xu hướng phát triển này, Công Ty Cổ Phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực viễn thông, truyền thông kỹ thuật số như: lắp đặt điện thoại cố định, lắp đặt và cung cấp dịch vụ Internet, cung cấp dịch vụ viễn thông, cung cấp dịch vụ truyền hình số…

Nhằm phục vụ cho khách hàng mục tiêu là những công ty có nhu cầu quảng cáo, tiếp thị rộng rãi trên thị trường, Công ty đang hướng đến việc xây dựng mạng lưới truyền thông cao cấp mới với sự kết hợp ứng dụng công nghệ hiện đại và độ phủ rộng đến đối tượng khán giả mục tiêu của khách hàng.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Công ty cùng phối hợp với các tổ chức tư vấn có uy tín như Nielsen, TNS... để hỗ trợ phân loại, xác định rõ những phân khúc khán giả mục tiêu và hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp những phương thức truyền thông hiệu quả nhất.