• Mẫu bản thông tin ứng viên

    Mẫu bản thông tin ứng viên

    29/06/2015

    Tại Vbinvest, chúng tôi luôn coi nhân lực là giá trị cho sự phát triển bền vững, chúng tôi luôn tạo ra những cơ hội làm việc hấp dẫn nhằm thu hút những ứng viên có năng lực và nỗ lực trong công việc.